Sähkösuunnittelu

Teemme sähköurakointia asiakkaan antamien sähkösuunnitelmien pohjalta tai teemme tarvittaessa myös sähkösuunnittelun. Saneerauskohteissa tarvitaan usein muutoksia olemassaoleviin sähköpiirustuksiin. Teemme muutos- ja täydennyssuunnitelmat osana kokonaisprojektia. Sähkösuunnittelussa vahvuutenamme on käytännön kokemus sähköasennuksista. Osaamme etsiä käytännöllisen ja usein edullisemman tavan toteuttaa sähköistys.

Voimme ehdottaa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja pohjautuen aikaisemmin tekemiimme projekteihin. Meillä on monipuolista kokemusta erilaisten tilojen varustelun vaatimista sähköistyksistä. Osaamme ehdottaa samantyyppisissä projekteissa  aiemmin hyviksi todettuja ratkaisuja. Suunnittelussa toimimme yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Esimerkkinä paloilmoitusjärjestelmät, kulunvalvonta ja automaatio.