Tiikmanilla on mukava tehdä töitä.

”On mukava olla osa nuorta, innostunutta työporukkaa. Joka aamu on ollut mukava tulla töihin”, kertoo sähköasentaja Jari Humalajoki. Pienessä yrityksessä tekijöiden työnkuva on monipuolinen. ”Yksi tärkeä työmotivaatiota ylläpitävä seikka on se, että voi itse vaikuttaa työtapoihin ja ratkaisuihin. Kehitys- ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan. Näin työtavat kehittyvät ja hommassa säilyy mielenkiinto”, jatkaa Jari. 

”Luottamus johdon ja työntekijöiden kesken on kasvanut niin, että projekteja voi vetää itsenäisesti ja parhaaksi katsomallaan tavalla. Parhaat käytännöt otetaan käyttöön koko yrityksessä”, sanoo Jari. Ala kehittyy koko ajan ja uusia teknisiä ratkaisuja tulee käyttöön. ”Sähköasentajan pitää pysyä ajan tasalla alan uusimmista käytännöistä ja laitteista. Tämä tuo oman mielenkiintoisen ulottuvuuden työhön”, sanoo Jari.