Sähkösuunnittelu

Teemme sähköurakointia asiakkaan antamien sähkösuunnitelmien pohjalta tai teemme tarvittaessa myös sähkösuunnittelun. Saneerauskohteissa tarvitaan usein muutoksia olemassaoleviin sähköpiirustuksiin. Teemme muutos- ja täydennyssuunnitelmat osana kokonaisprojektia.

Sähkösuunnittelussa vahvuutenamme on käytännön kokemus sähköasennuksista. Osaamme etsiä käytännöllisen ja usein edullisemman tavan toteuttaa sähköistys. Voimme ehdottaa vaihtoehtoisia toteuttamistapoja pohjautuen aikaisemmin tekemiimme projekteihin. Meillä on monipuolista kokemusta erilaisten tilojen varustelun vaatimista sähköistyksistä. Osaamme ehdottaa samantyyppisissä projekteissa  aiemmin hyviksi todettuja ratkaisuja.

Suunnittelussa toimimme yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Esimerkkinä paloilmoitusjärjestelmät, kulunvalvonta ja automaatio.

Toteutimme päiväkodin laajennuksen sähkösuunittelun ja urakoinnin. Aiemmin käytössä olleiden kuuden ryhmän lisäksi, laajennusosaan rakennettiin tilat kolmelle uudelle lisäryhmälle aputiloineen. Kohde
Suunittelimme ja urakoimme päiväkotikohteen sähköurakan Maskussa. Uusi 600m2 laajuinen 3-ryhmäinen päiväkotirakennus rakennettiin samalle tontille jo toiminnassa olevan päiväkotirakennuksen kanssa. Kohde
Nurmijärven Ilvesvuoreen rakennetiin 15 erillistä varastotilaa. Kohteen kokonaispinta ala oli noin 2400m2. Tiikman toteutti sähköistyksen suunittelusta toteutukseen. Kohteen toteutti Hankemaailma
Toteutimme laajennusvaiheen sähköistyksen suunnittelusta toteutukseen. Laajennusosan laajuus 420 neliötä. Kohde valmistui syksyllä 2015. Kohteen rakennutti Suomen Hoivatilat Oy.